Dünyanın, gençlerden istekleri değiştikçe, gençlerin de isteklerinin değişmesi zaten kaçınılamaz. Dünya düzeni değişiyor, aranan yetiler ve yeterlilikler değişiyor, meslekler değişiyor, ilişkiler değişiyor. Bu durumda, her bir jenerasyonun bakış açıları, istekleri, hayalleri aynı kalamaz.